Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De dwarse draad daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De dwarse draad de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan De dwarse draad te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, draagt De dwarse draad zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan De dwarse draad betaalde, minus de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de retour artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. Het verzenden van artikelen geschied op eigen risico. Mocht er iets beschadigen tijdens de verzending is De dwarse draad hier niet verantwoordelijk voor.

Indien er sprake is van maatwerk vervalt het herroepingsrecht. Onder maatwerk valt bij De dwarse draad;
Bestelling van een gehaakt/gebreid artikel. Bij deze artikelen wordt er constant rekening gehouden met de wensen van de klant. Denkt u aan garen soort, kwaliteit keuze garen, kleuren, maten en dergelijke.

Ook vervalt u herroepingsrecht als u digitale patronen heeft aangeschaft (PDF patroon), u heeft namelijk de inhoud kunnen inzien en gebruiken. Mocht u ontevreden zijn over het patroon of komt u er niet uit, dan staan wij altijd voor u klaar om u hiermee natuurlijk te helpen.

Modelformulier voor herroeping downloaden